Romanioptiek.nl

Al sinds enige tijd is onze winkel een erkend leerbedrijf voor leerlingopticiens. Dit houdt in dat je bij Romani Optiek wordt opgeleid door je eigen praktijkbegleider. Dit alles in samenwerking met opleidingscentra in Nederland,via een BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg).

De SVGB speelt hierbij een belangrijke rol,deze instantie van de overheid zorgt voor een soepele samenwerking tussen het bedrijfsleven en de scholing, het ROC is hierin het overkoepelende orgaan.

In samenwerking met het ROC en de SVGB heeft Romani Optiek een uitgebreid begeleidingsprogramma gemaakt, waarin precies staat beschreven welke fasen moeten worden doorlopen om de persoonlijke uitgewerkte doelstellingen te bereiken. Samen met de leerling opticien wordt op vaste tijdstippen het begeleidingsplan aangepast naar aanleiding van vorderingen en doelstellingen.

Uiteraard zijn wij er ook bij gebaat als een leerling vorderingen maakt, wij hebben hier zelf ook profijt van.