Ω Kwaliteit voor ogen Ω

Waarom Kiezen voor

Optometrie

Optometrie is in Nederland een vak dat steeds meer bekendheid krijgt.

In Engeland en Amerika is het standaard dat men eerst naar de optometrist gaat voor een uitgebreid oogonderzoek en het juiste brilrecept.
De optometrist levert oogzorg op maat. Hij houdt zich bezig met de zorg voor het oog in de ruimste zin van het woord. Tot de taak van de optometrist behoren oogmetingen, het opsporen van afwijkingen of ziektes aan het oog en het aanmeten van brillen en lenzen.

Optometrie is een vakgebied in ontwikkeling. Binnen de Nederlandse gezondheidszorg ontplooit het zich tot een volwaardige beroepsgroep op het gebied van oogzorg. HBO-optometrie is een wettelijke erkende beroepsgroep (BIG-wet) binnen de gezondheidszorg. De optometrie is een door het Ministerie van Volksgezondheid erkende professie binnen de eerstelijns oog-zorg. Door bepaalde taken over te nemen van de oogarts, zorgen de optometristen voor kortere wachtlijsten bij ziekenhuizen.

Optometrie op het niveau van Hoger Beroeps Onderwijs is een vrij recente opleiding. Op het moment zijn er een paar honderd HBO-opgeleide optometristen in Nederland. De opleiding optometrie op HBO-niveau is een uitbreiding van de algemene anatomie en fysiologie van het lichaam die de MBO opleidingen onderwijzen. Maar ook pathologie (ziekteleer), klinische optometrie (metingen, verdovingen, technieken), oogheelkunde (ziekteleer specifiek voor het oog), farmacologie en het vak binoculair zien (samenwerking tussen de ogen) worden bij de HBO-opleiding uitvoerig behandeld.

Het verschil van de HBO-opleiding ten opzichte van de MBO-opleiding is voornamelijk dat er een dieper inzicht in de oorzaak van oogaandoeningen wordt verkregen. Tijdens de studie leert de optometrist oogaandoeningen te ontdekken en te diagnostiseren. De voltijd opleiding optometrie duurt vier jaar.

Bij Romani Optiek werkt Esther Romani die daar een vierjarige HBO-opleiding voor heeft gevolgd en de nodige kennis en ervaring bezit.

Bij vragen kunt u altijd een afspraak maken voor een controle van de ogen. Zowel de sterkte als de gezondheid wordt dan gecontroleerd.

Bel of email voor een afspraak

070 - 3910323 / info@romanioptiek.nl

Of laat Romani Optiek contact met u opnemen: